MIZZ UNDERSTOOD – DANS MOD MOBNING (gamle)

Her kan du finde al den information, du har brug for om vores antimobbe koncept.

 

 OM KONCEPTET

Vores workshops har en bred målgruppe, der spænder over 7.-9. klasse, 10. klasse samt efterskoler og gymnasier. Derudover er det altid muligt at skræddersy forløb, hvis man sender os en forespørgsel under afsnittet ”Booking og priser”.

HVAD GØR VI?

Kort fortalt er omdrejningspunktet for vores workshops ”dialog gennem dans”. Vi har udviklet helt særlige øvelser, der er designet til at udfordre eleverne kreativt og refleksivt.
I løbet af vores undervisning kommer vi igennem flere seriøse temaer, som vi bringer dem ned på et håndgribeligt niveau, hvor vi møder eleverne i øjenhøjde og fører en seriøs dialog på en sjov måde.

Målene for vores indsats er først og fremmest at:

  • de unge føler sig mere vidende omkring mobning
  • de unge føler sig motiverede til at gribe ind, når de oplever mobning og til at modvirke det fremadrettet.
  • de unge bliver mere bevidste om vigtigheden af fællesskaber og deres ansvar heri
  • de unge forstår, at budskaberne ikke blot gælder i klassesituationen men også i livet uden for skolen og på de sociale medier

For mere uddybende information om opbygningen af vores workshops anbefaler vi, at man downloader vores generelle beskrivelse lige her.

Under ”Booking og priser” for neden kan du læse mere konkret om de forskellige workshops, vi tilbyder, og samme sted kan du sende os en forespørgsel, hvis du ønsker et besøg fra os.

workshop

 

 

break-img

BOOKING OG PRISER

Her for neden kan du læse om vores to hovedtyper af workshops samt muligheden for at skræddersy et forløb.

Herudover har du mulighed for at sende os en forespørgsel, hvis du ønsker et besøg fra os. Det gør du ved at udfylde formularen, der popper frem, når du klikker på den sorte bjælke for neden.

Bemærk: alle muligheder tilpasses efter, hvilken målgruppe vi besøger.

 

WORKSHOP 1
4.000 kr. 

Denne workshop er vores korte og præcise udgave. Her arbejder vi intenst med vores temaer i ca. 2 timer, alt afhængigt af, hvordan det passer bedst med jeres lektioner og skema. Fokus er på, at eleverne får en god blanding af øvelser, dans og faglige inputs.

I forhold til vores længere forløb har vi her færre øvelser og i stedet fokus på at inddrage eleverne og bringe deres refleksive holdninger på banen i forbindelse med vores temaer.

I denne workshop er der ingen pauser, men vi sørger selvfølgelig for, at eleverne får god mulighed for at røre sig gennem vores danseøvelser og dialog-former.

Klik her for neden og send os en forespørgsel!

WORKSHOP 2
8.000 kr.

Denne workshop er fordelt over en hel dag, der følger elevernes normale skolegang og dermed også deres normale skemalagte pauser. Vi bliver altid enige om det præcise skema for dagen inden vi kommer på besøg.I denne udgave har vi langt mere tid til at gå i dybden med vores temaer. Det gør vi gennem flere uddybende dialog-former og flere øvelser, som er både med og uden dans.

Det lange forløb betyder også, at vi har mere tid til at lære eleverne at kende og herigennem opbygge en stærkere relation til hinanden, hvilket giver bedre resultater. Samtidig bryder vi i denne workshop med omgivelserne og vil ikke bare befinde os i klasseværelset, men også rykke til et større lokale, som fx en gymnastiksal, med bedre mulighed for bevægelse og danse/samarbejdsøvelser.

Klik her for neden og send os en forespørgsel.

SKRÆDDERSYET FORLØB
(vi afgiver tilbud på dit ønske)

Det er altid en mulighed, at vi skræddersyer et forløb efter dit ønske. Det kan fx være til en koloni, temauge, idrætsdag eller en særlig ryste-sammen oplevelse for klassen. Et forløb kan være alt fra et par timer til flere dage, som enten ligger sammen eller forskudt – det afhænger af, hvad der passer dig.

Alt kan lade sig gøre!

Bare send os en forespørgsel, via formularen for neden, med et ønske, og så sørger vi for at udarbejde et forslag til et forløb samt et tilbud på en pris.

Klik her for neden og send os en forespørgsel.

 

[contact-form-7 id=”217″ title=”Contact form 1″]
 workshop2

LÆRERINFO

Der er et par ting, som er vigtigt at vide inden vi kommer på besøg. Det er ikke meget, som vi forventer fra læreren, men der er dog et par vigtige ting:

  • Læreren skal være til stede under hele besøget. Det er vigtigt ift., at læreren skal kunne gribe ind, hvis der opstår en særlig konflikt, som vi ikke ønsker at gå ind i. Det er derfor ikke nok, at det blot er en vikar, som har klassen.
  • Vi går ikke ind i konkrete konflikter, da vi ikke har til hensigt at løse personlige problemstillinger. I stedet har vi en fællesskabsorienteret tilgang, hvor ansvaret for identificering og løsning af problemerne er fælles.
  • Vi forventer at evaluere på besøget med læreren for herigennem at fastslå graden af succes. Hertil har vi udviklet et særligt spørgeskema, der tager 3-4 min. at udfylde, der sammen med en evalueringssamtale udgør en god evaluering af vores besøg.
  • Hvis læreren ønsker et opfølgende besøg fra os, er det vigtigt, at læreren aftaler det med os på forhånd eller efter besøget. Vi anbefaler klart en opfølgning, da det giver bedre mulighed for langsigtede resultater i klassen.

Ved at downloade vores generelle workshopbeskrivelse under afsnittet ”Om konceptet”, kan du også læse mere om, hvilke formålsparagraffer og undersøgelser, som vores workshops er inspireret af.

 


 

HVAD SIGER SKOLERNE?

Vores mission er, at nå ud til flest mulige elever i Danmark som overhovedet muligt, så hurtigt som muligt. Det er en ambitiøs målsætning, men vi tror på den.

De skoler vi allerede har besøgt har været glade for os, og her for neden har vi et par kommentarer, som vi har fået med os på vejen fra både lærere og elever.

Lærerne siger nogle ganske pæne ting om os, hvilket vi er meget glade for:

“En fantastisk god og tankevækkende oplevelse for klassen, som utvivlsomt vil danne baggrund for klassens sammenhold de sidste år i folkeskolen.

“Mizz Understoods workshop tog udgangspunkt i egne beretninger om mobning, som gjorde indtryk fra første minut. Alle elever var engagerede og deltagende i de efterfølgende oplæg og opgaver de blev præsenteret for. De udfordrende men sjove danseøvelser. Drengene fra Mizz Understood lærte eleverne, var med til at skabe en let stemning trods de svære emner de skulle forholde sig til undervejs. Der var fra starten en meget god og tæt kontakt mellem elever og de tre instruktører. De mødte eleverne i øjenhøjde og havde deres opmærksomhed under hele workshoppen. Der var under hele workshoppen en stemning af anerkendelse og tryghed der betød at eleverne turde byde ind med tanker og refleksioner. Jeg kan varmt anbefale et forløb med Mizz Understood.” – Susanne Kamp, 7. klasse, Lundtofte Skole

“Mizz Understood drengene bruger dansen til at samle klassen om temaer omkring mobning. Drengene hverken dømmer eller peger fingre men engagerer eleverne i dialog omkring mobning og forebyggelse heraf. Jeg kan varmt anbefale workshoppen som et led i arbejdet for et sundt og positivt klassefællesskab.” – Ditte Christiane, 6. klasse, Fuglsanggårdsskolen

Eleverne har også givet os nogle meget skarpe og refleksive kommentarer med i bagagen:

”Jeg synes, det var sjovt at danse, sådan så vi ikke bare skulle sidde stille” ­– Elev i 7. klasse

”Jeg har lært, at man skal tage ansvar for hinanden” – Elev i 7. klasse

”Jeg synes at det var sjovt og lærerigt, fordi vi dansede grimt. Vi var fælles om noget, og så var I gode til at forklare tingene. Kort sagt, det var mega sjovt og godt!” – Elev. I 6. klasse

”Jeg har lært mere om, hvordan mobning er (nok fordi I selv har prøvet det). Det hele var bare super godt og i var VIRKELIG gode og super søde. Jeg er selv blevet drillet, ikke mobbet, og har skiftet skole. Så det var dejligt at opleve, at jeg ikke er den eneste.” – Elev i 7. klasse

”Jeg synes det var sjovt at danse, fordi vi overskred nogle grænser, som gjorde det sjovt” – Elev i 6. klasse

”Jeg har lært mere om, hvad mobning er og lært nogen gode måder at forsøge at stoppe det på” – Elev i 6. klasse

workshop